Change Language:


× Close
ฟอร์มคําติชมX

ขออภัย ไม่สามารถส่งข้อความของคุณ

ขอบคุณสําหรับข้อความ!

ฟอร์มคําติชม

เรามุ่งมั่นที่จะให้ข้อมูลที่มีค่าที่สุดเกี่ยวกับสุขภาพและการดูแลสุขภาพ โปรดตอบคําถามต่อไปนี้และช่วยเราปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา!
แบบฟอร์มนี้มีความปลอดภัยและไม่ระบุชื่ออย่างแน่นอน เราไม่ขอหรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ: IP อีเมล หรือชื่อของคุณ

สุขภาพของผู้ชาย
สุขภาพสตรี
สิว & การดูแลผิว
ระบบทางเดินอาหารและทางเดินปัสสาวะ
การจัดการความเจ็บปวด
น้ำหนัก
กีฬาและฟิตเนส
สุขภาพจิต & ประสาทวิทยา
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ความงามและความเป็นอยู่ที่ดี
หัวใจ & เลือด
ระบบทางเดินหายใจ
สุขภาพตา
สุขภาพหู
ระบบต่อมไร้ท่อ
ปัญหาการดูแลสุขภาพทั่วไป
Natural Health Source Shop
เพิ่มในที่คั่นหน้าเว็บ

คําแถลงนโยบายและข้อกําหนดการใช้งาน

โปรดอ่าน คําชี้แจงนโยบายความเป็นส่วนตัว และข้อตกลง การใช้งาน นี้อย่างรอบคอบก่อนใช้เว็บไซต์นี้ โดยการใช้ไซต์นี้ แสดงว่าคุณยืนยันข้อตกลงการใช้งานนี้ หากคุณไม่ยอมรับข้อกําหนดและเงื่อนไขที่มีอยู่ในข้อตกลงการใช้งานนี้คุณจะไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์นี้ได้

ข้อมูลบนเว็บไซต์ของเรา

ข้อความบนเว็บไซต์นี้ยังไม่ได้รับการประเมินโดย สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ไม่มีสิ่งใดในเว็บไซต์นี้ที่มีวัตถุประสงค์หรือควรนํามาเป็นคําแนะนําทางการแพทย์ นี่เป็นเพียงความคิดเห็นที่ให้ไว้เพื่อการศึกษาและให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่มีสิ่งใดในเว็บไซต์นี้ที่มีวัตถุประสงค์หรือมีไว้เพื่อทดแทนคําแนะนําจากแพทย์ของคุณเองหรือผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์อื่น ๆ หากคุณมีหรือสงสัยว่าคุณมีปัญหาทางการแพทย์เงื่อนไขหรือปัญหาให้ติดต่อผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณทันที คุณไม่ควรใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในที่นี้เพื่อการวินิจฉัยหรือรักษาปัญหาสุขภาพหรือโรคหรือกําหนดยาใด ๆ คุณควรอ่านบรรจุภัณฑ์และฉลากผลิตภัณฑ์ทั้งหมดอย่างละเอียด

ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า

การออกแบบเว็บไซต์ข้อความกราฟิกเสียงซอฟต์แวร์และเนื้อหาอื่น ๆ ทั้งหมดและการเลือกและการจัดเรียงเป็นทรัพย์สินของ YourWebDoc.com และได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ สิทธิ์ทั้งหมดในเนื้อหาดังกล่าวสงวนไว้สําหรับเจ้าของลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง ห้ามมิให้มีการใช้เนื้อหาอื่นใดในเว็บไซต์นี้ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการทําสําเนาเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น การดัดแปลง การแจกจ่าย การจําลองแบบ การแสวงหาประโยชน์ทางการค้าหรืออื่น ใด หรือการสร้างงานอนุพันธ์โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก YourWebDoc.com

เงื่อนไขการใช้งาน

YourWebDoc.com ให้เว็บไซต์นี้และเนื้อหาบนพื้นฐาน "ตามที่เป็นอยู่" YourWebDoc.com และเจ้าหน้าที่กรรมการพนักงานซัพพลายเออร์ผู้ให้บริการเนื้อหาและสิ่งที่คล้ายกัน (ร่วมกัน "บริษัท ในเครือ") ไม่รับรองหรือรับประกันใด ๆ ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาของเว็บไซต์นี้รวมถึง แต่ไม่ จํากัด เพียงผลิตภัณฑ์ข้อมูลหรือบริการที่นําเสนอหรือขายบนหรือผ่านเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เว็บไซต์นี้เชื่อมโยง (แต่ละ "ไซต์ที่เชื่อมโยง") และการใช้งานเว็บไซต์นี้อย่างต่อเนื่องและปราศจากข้อผิดพลาด YourWebDoc.com และบริษัทในเครือขอปฏิเสธการรับรองและการรับประกันดังกล่าวทั้งหมดอย่างชัดแจ้ง รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการรับประกันความสามารถในเชิงพาณิชย์ ความถูกต้อง ทันเวลา ความสมบูรณ์ ความเหมาะสมสําหรับวัตถุประสงค์เฉพาะและการไม่ละเมิด YourWebDoc.com และ บริษัทในเครือไม่รับประกันว่าเว็บไซต์หรือไฟล์ที่มีอยู่ในเว็บไซต์จะปราศจากข้อมูลที่เสียหายไวรัสคอมพิวเตอร์หรือรหัสทําลายหรือปนเปื้อนที่คล้ายกัน ไม่มีข้อความด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรจาก YourWebDoc.com หรือ บริษัทในเครือจะสร้างการรับประกันใด ๆ ที่ไม่ได้กําหนดไว้อย่างชัดแจ้งในที่นี้ การใช้เว็บไซต์นี้และไซต์ที่เชื่อมโยงของคุณถือเป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว

ผลิตภัณฑ์ข้อมูลบริการและเนื้อหาอื่น ๆ ที่ให้ไว้ในและผ่านเว็บไซต์นี้รวมถึง แต่ไม่ จํากัด เพียงผลิตภัณฑ์ข้อมูลบริการและเนื้อหาอื่น ๆ ที่ให้ไว้ในไซต์ที่เชื่อมโยงใด ๆ มีไว้เพื่อให้ข้อมูลเพื่ออํานวยความสะดวกในการพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพเกี่ยวกับการรักษาเท่านั้น ข้อมูลที่ให้ไว้ในเว็บไซต์นี้และไซต์ที่เชื่อมโยงรวมถึง แต่ไม่ จํากัด เพียงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขทางการแพทย์และสุขภาพผลิตภัณฑ์และการรักษามักจะมีให้ในรูปแบบสรุปหรือรวม ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดแทนคําแนะนําจากแพทย์ของคุณหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพอื่น ๆ หรือข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่ในหรือในฉลากผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ใด ๆ ก่อนที่จะซื้อหรือใช้ผลิตภัณฑ์ข้อมูลหรือบริการใด ๆ ที่ให้ไว้ในหรือผ่านเว็บไซต์นี้รวมถึง แต่ไม่ จํากัด เพียงผลิตภัณฑ์ข้อมูลหรือบริการใด ๆ ที่ให้ไว้ในเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงใด ๆ คุณควรพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ

คุณไม่ควรใช้ข้อมูลในเว็บไซต์นี้เพื่อการวินิจฉัยหรือรักษาปัญหาสุขภาพใด ๆ หรือสําหรับใบสั่งยาหรือการรักษาอื่น ๆ คุณควรพูดคุยกับแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพอื่น ๆ ของคุณเสมอและอ่านข้อมูลทั้งหมดที่จัดทําโดยผู้ผลิตผลิตภัณฑ์และบนหรือในฉลากผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ใด ๆ อย่างรอบคอบก่อนที่จะใช้ยาหรือโภชนาการสมุนไพรหรืออาหารเสริมชีวจิตก่อนที่จะเริ่มโปรแกรมอาหารหรือการออกกําลังกายใด ๆ หรือก่อนที่จะใช้การรักษาใด ๆ สําหรับปัญหาสุขภาพ แต่ละคนมีความแตกต่างกันและวิธีที่คุณตอบสนองต่อผลิตภัณฑ์เฉพาะอาจแตกต่างจากวิธีที่คนอื่นตอบสนองต่อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอย่างมีนัยสําคัญ

ความเป็นส่วนตัวของคุณ

เช่นเดียวกับเว็บไซต์อื่น ๆ YourWebDoc.com ใช้ไฟล์บันทึกเพื่อช่วยเรียนรู้เกี่ยวกับเวลาจากสถานที่และความถี่ของการเข้าชมไซต์นี้ ข้อมูลในไฟล์บันทึกรวมถึงที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอลเบราว์เซอร์ระบบปฏิบัติการวันที่และเวลาหน้าอ้างอิงและออกฯลฯ ข้อมูลทั้งหมดนี้ไม่ได้เชื่อมโยงกับสิ่งที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เช่นเดียวกับเกือบทุกไซต์ YourWebDoc.com เก็บคุกกี้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุกกี้เหล่านี้ไม่ได้เชื่อมโยงกับสิ่งที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ หากคุณต้องการปิดการใช้งานคุกกี้คุณสามารถทําได้ผ่านตัวเลือกเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ คําแนะนําสําหรับการทําเช่นนั้นและสําหรับการจัดการที่เกี่ยวข้องกับคุกกี้อื่น ๆ สามารถพบได้ในเว็บไซต์ของเว็บเบราว์เซอร์ที่เฉพาะเจาะจง

YourWebDoc.com ยังใช้เครื่องมือวิเคราะห์เว็บเพื่อช่วยให้เข้าใจว่าผู้เข้าชมมีส่วนร่วมกับเว็บไซต์นี้อย่างไร เครื่องมือเหล่านี้รายงานแนวโน้มเว็บไซต์โดยใช้คุกกี้โดยไม่ระบุผู้เข้าชมแต่ละคน สําหรับอินโดเพิ่มเติม คุณสามารถค้นหานโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google Analytics ได้ เราไม่รวบรวมจัดเก็บและจัดเก็บข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลใด ๆ ในฐานข้อมูลของเราไฟล์ที่ใดก็ได้ นอกจากนี้เรายังไม่รวบรวมที่อยู่อีเมลของคุณในกรณีที่คุณต้องการส่งข้อความถึงเราโดยใช้ หน้าติดต่อของเรา

ระเบียบความเป็นส่วนตัวของข้อมูลทั่วไป

GDPR มีผลบังคับใช้ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2018 และมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องข้อมูลของพลเมืองสหภาพยุโรป (EU) YourWebDoc.com ไม่ได้กําหนดเป้าหมายการตลาดไปยังสหภาพยุโรปโดยเฉพาะหรือดําเนินธุรกิจในหรือไปยังสหภาพยุโรปในทางที่มีความหมายใด ๆ ยิ่งกว่านั้นเราจะไม่รวบรวมจัดเก็บและจัดเก็บข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลใด ๆ ที่ควบคุมโดย GDPR

การเปิดเผยข้อมูลพันธมิตร

YourWebDoc.com เป็นผู้เข้าร่วมในโปรแกรมโฆษณาพันธมิตรที่ออกแบบมาเพื่อให้วิธีการสําหรับเว็บไซต์ที่จะได้รับค่าธรรมเนียมเล็กน้อยโดยการโฆษณาและเชื่อมโยงไปยังผลิตภัณฑ์เฉพาะที่ขายออนไลน์โดยเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ลิงก์บางส่วนในบทความของเราเป็นลิงค์พันธมิตรซึ่งหมายความว่าเราจะได้รับค่าคอมมิชชั่นเล็กน้อยจากการขาย รายได้เล็กน้อยเหล่านี้ช่วย สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเรียกใช้เว็บไซต์ของเรา ค่าคอมมิชชั่นเหล่านี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อราคาของผลิตภัณฑ์เหล่านี้แต่อย่างใดและเราสัญญาว่าไม่ว่าผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งจะให้ค่าคอมมิชชั่นหรือไม่ก็จะไม่มีอิทธิพลต่อคําแนะนําของเรา

ผลิตภัณฑ์และไซต์ที่เชื่อมโยง

YourWebDoc.com ไม่รับรองหรือแนะนําผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่นําเสนอโฆษณาหรือขายในหรือผ่านเว็บไซต์นี้รวมถึง แต่ไม่ จํากัด เพียงผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่นําเสนอโฆษณาหรือขายบนหรือผ่านเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงใด ๆ YourWebDoc.com อาจได้รับค่าคอมมิชชั่นหากผู้เข้าชมเว็บไซต์นี้ซื้อผลิตภัณฑ์ YourWebDoc.com จะไม่รับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่ขายในหรือผ่านเว็บไซต์นี้หรือการเรียกร้องคุณภาพหรือประสิทธิภาพใด ๆ ที่ทําบนหรือผ่านเว็บไซต์นี้รวมถึงการเรียกร้องคุณภาพหรือประสิทธิภาพใด ๆ ที่ทําบนหรือผ่านเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงใด ๆ คุณควรทราบว่าเว็บไซต์อื่นๆ บนอินเทอร์เน็ต รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงไซต์ที่ลิงก์และไซต์ที่เชื่อมโยงไปยังไซต์นี้ อาจมีเนื้อหาหรือข้อมูลที่บางคนอาจพบว่าไม่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง ไม่เป็นความจริง ทําให้เข้าใจผิด หรือหลอกลวง หรือเป็นการหมิ่นประมาท หมิ่นประมาท ละเมิดสิทธิของผู้อื่น หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย YourWebDoc.com ขอปฏิเสธความรับผิดชอบอย่างชัดแจ้งต่อเนื้อหาความถูกต้องตามกฎหมายความเหมาะสมหรือความถูกต้องของข้อมูลใด ๆ และสําหรับผลิตภัณฑ์และบริการใด ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงหรือเว็บไซต์ใด ๆ ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์นี้ YourWebDoc.com ต้องการให้คุณทราบว่าเมื่อคุณคลิกที่ลิงก์ (รวมถึงแบนเนอร์โฆษณา) ซึ่งจะนําคุณไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามคุณจะต้องอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามดังกล่าว

อัปเดตล่าสุด: 1 กุมภาพันธ์ 2022